• Rycotewood red oak cabinet
  • Rycotewood shelf detail
  • Rycotewood blanket chest
  • Rycotewood black storage piece
  • Rycotewood jewellery box

Rycotewood Furniture College

Rycotewood เฟอร์นิเจอร์ที่เมืองวิทยาลัยออกซฟอร์ด หนึ่งในโปรแกรมการทำเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของสหราชอาณาจักรได้ร่วมกับ คณะกรรมการการส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกัน (AHEC) เป็นปีที่สองในการผลิตซีรีส์การจัดเก็บชิ้นส่วนที่ทำจากไม้โอ๊กแดงอเมริกัน