• Hoa Mai Material First photo.jpg
  • Hoa Mai Material second photo carousel.jpg
  • Hoa Mai Material third photo carousel.jpg
  • Hoa Mai Material fourth photo carousel.jpg
  • Hoa Mai Material last photo carousel.jpg

VẬT LIỆU THAM GIA CUỘC THI HOA MAI

VẬT LIỆU THAM GIA CUỘC THI HOA MAI

GỖ SỒI ĐỎ HOA KỲ

Gỗ sồi đỏ Hoa Kỳ chiếm ưu thế trong các khu rừng cây gỗ cứng của Hoa Kỳ, chiếm gần một phần năm khối lượng gỗ cứng của Hoa Kỳ - có vân gỗ đặc biệt và gỗ không phải lúc nào cũng có màu đỏ. Tên gọi của loại cây này xuất phát từ màu lá vào mùa thu. Cây gỗ sồi đỏ chỉ mọc tự nhiên và chủ yếu chỉ sinh trưởng tại khu vực Bắc Mỹ, mặc dù cũng được trồng ở nơi khác. Cây gỗ này được phân bố rộng khắp hầu hết Miền Đông Hoa Kỳ trong các khu rừng cây gỗ cứng hỗn hợp. Sản lượng trồng gỗ sồi đỏ Hoa Kỳ là 55,2 triệu m3/năm trong khi sản lượng khai thác là 33,9 triệu m3 mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 21,3 triệu m3 mỗi năm.

https://www.americanhardwood.org/material