• KN KX 98 carousel
  • KN KX 121 carousel.JPG
  • KN KX 123 carousel.JPG
  • KNKX 120 carousel.JPG
  • KNKX 106 (2) carousel.JPG

KN-KX By Nguyen Thanh Nam

Sản phẩm KN-KX
Nguyễn Thành Nam
Thiết kế ngành công nghiệp - Đại học Tôn Đức Thắng

“Cây tre trăm đốt”, một câu chuyện cổ tích Việt Nam, trong đó, nhân vật chính ra lệnh cho 100 đốt tre “khắc nhập, khắc nhập” và sau đó “khắc xuất, khắc xuất” trong nhiệm vụ giành lấy cô vợ cho mình. Câu chuyện này là chất xúc tác ban đầu cho thiết kế phức tạp này của Nguyễn Thành Nam. Sự ổn định của gỗ sồi đỏ đã giúp thiết kế trở nên hoàn hảo với sự phức tạp của sản phẩm, Nam cũng nhuộm màu sản phẩm bằng một loại dầu màu tối để tạo hiệu ứng ấn tượng hơn.