• Media Hoa Mai first photo.jpg
  • Media Hoa Mai second photo carousel.jpg
  • Media Hoa Mai third photo carousel.jpg
  • Media Hoa Mai last photo carousel.jpg

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CUỘC THI HOA MAI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tải xuống thông cáo báo chí tại đây: https://www.dropbox.com/press release

Tải xuống hình ảnh Lễ Trao Giải Cuộc Thi Hoa Mai tại đây: https://www.dropbox.com/ceremony

Tải xuống hình ảnh tại đây: https://www.dropbox.com/studio