• Milan-Expo-Floor_White-oak-(20)_carousel.jpg
  • GROWN IN SECONDS

   We regularly call on historic federal forest inventories to demonstrate the remarkable sustainability of American hardwoods. The American hardwood timber resource is large and growing rapidly; between 1953 and 2012 the volume of hardwood growing stock increased by 130%. We use this inventory data to calculate that it takes less than 25 seconds for the American white oak in this 500m2 deck to be replaced by natural forest regrowth.

 • Invisible store of happiness
  • CÔNG TRÌNH CẤU TRÚC LÀM BẰNG GỖ CÓ DẤU CHÂN CACBON THẤP HƠN SO VỚI MỘT CHIẾC ĐIỆN THOẠI iPhone

   Chúng tôi tiến hành đánh giá vòng đời vật liệu trong môi trường của mọi dự án sáng tạo mà chúng tôi thực hiện để nêu bật tác động tích cực của gỗ đến môi trường. Điều này có nghĩa là chúng tôi biết rằng Sebastian Cox và Laura Ellen Bacon, những nhà sáng tạo ra Invisible Store of Happiness (Cửa Hàng Hạnh Phúc Vô Hình), đã tạo ra ít cacbon hơn trong quá trình tạo ra cấu trúc bằng gỗ cao 2,8 mét và dài 4,4 mét so với một chiếc điện thoại iPhone 6.

 • American-Hardwood-Environmental-Profile_carousel.jpg
  • HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HÀNG GỖ CỨNG Ở HOA KỲ (AHEP)

   Chúng tôi thiết lập AHEP, hệ thống trực tuyến giúp người mua tuân thủ Quy Định về Gỗ của Châu Âu (EUTR) và các luật tương tự khác. Công cụ này chỉ là một trong những cách chúng tôi cố gắng bảo vệ giá trị và danh tiếng của gỗ cứng Hoa Kỳ được khai thác hợp pháp trên thị trường thế giới.

Hồ Sơ Môi Trường

TỔNG QUAN

Gỗ cứng Hoa Kỳ hợp phápbền vững và có mức tác động môi trường thấp. Chúng tôi biết điều này vì:

 • Đánh Giá Về Việc Khai Thác Hợp Pháp và Tính Bền Vững của Ngành Xuất Khẩu Gỗ Cứng Hoa Kỳ do AHEC ủy quyền từ Seneca Creek Associates chứng minh rằng có chưa đến 1% nguy cơ gỗ bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi cung ứng gỗ cứng của Hoa Kỳ.
   

 • Chương Trình Phân Tích và Kiểm Lâm Dịch Vụ (FIA) cho thấy rằng từ năm 1953 đến năm 2012 số lượng tăng trưởng trong ngành gỗ cứng Hoa Kỳ tăng từ 5,2 tỷ m3 lên 12 tỷ m3, tăng hơn 130%;
   

 • Công tác Đánh Giá Vòng Đời dựa trên quan điểm khoa học cho thấy cacbon lưu trữ trong gỗ cứng của Hoa Kỳ tại điểm giao hàng tới bất kỳ quốc gia nào trên thế giới hầu như luôn vượt quá lượng khí thải cacbon liên quan đến hoạt động khai thác, xử lý và vận chuyển.

Dựa trên những nguồn này và các nguồn độc lập khác, AHEC đã phát triển hệ thống trực tuyến để cho phép các nhà xuất khẩu gỗ cứng của Hoa Kỳ cung cấp Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động Môi Trường của Hàng Gỗ Cứng ở Hoa Kỳ (AHEP) một cách toàn diện, trong đó mỗi lô hàng sản phẩm được giao tới bất kỳ thị trường nào trên thế giới.  

Bạn có thể tìm hiểu về hồ sơ môi trường của gỗ cứng Hoa Kỳ một cách chi tiết hơn bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến sau đây: 

TÍNH HỢP PHÁP

Ưu tiên hàng đầu của AHEC là đảm bảo rằng cả giá trị và danh tiếng của gỗ cứng Hoa Kỳ được khai thác hợp pháp đều không bị ảnh hưởng trên thị trường thế giới khi đưa ra cạnh tranh với các sản phẩm từ các nguồn bất hợp pháp. Chúng tôi ủng hộ luật cấm buôn bán gỗ bị khai thác trái phép và cung cấp các công cụ để chứng minh mức độ rủi ro không đáng kể của bất kỳ loại gỗ cứng Hoa Kỳ nào có nguồn gốc từ một nguồn bất hợp pháp.

TÍNH BỀN VỮNG

Mặc dù rừng là hệ sinh thái năng động, trong đó thành phần về loài cây sẽ thay đổi theo thời gian nhưng hoạt động kiểm kê rừng thường xuyên của chính phủ liên bang chứng minh rằng có sự tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng của gần như tất cả các loại gỗ cứng thương mại trong rừng ở Hoa Kỳ. Sự tăng trưởng này cũng được phân phối đồng đều trên khắp Hoa Kỳ.

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Các vấn đề môi trường chỉ được tích hợp hiệu quả vào đặc điểm kỹ thuật vật liệu và thiết kế công trình xanh thông qua cách tiếp cận dựa trên Đánh Giá Vòng Đời (LCA) trên quan điểm khoa học. LCA bao gồm thu thập và đánh giá dữ liệu định lượng về đầu vào và đầu ra của vật liệu, năng lượng và lưu lượng rác thải liên quan đến một sản phẩm trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, do đó có thể xác định mức tác động môi trường. LCA được áp dụng phổ biến cho tất cả các lĩnh vực vật liệu để có thể so sánh khách quan, dựa trên khoa học về tác động môi trường thực sự của chúng. LCA cũng cung cấp công cụ cho phép ngành công nghiệp xác định các cách hiệu quả nhất để làm giảm các tác động môi trường này, đảm bảo rằng các nỗ lực giảm tác động không dẫn đến suy thoái môi trường ở nơi khác.

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HÀNG GỖ CỨNG Ở HOA KỲ

AHEC đã phát triển hệ thống trực tuyến dễ sử dụng để cho phép các nhà xuất khẩu gỗ cứng của Hoa Kỳ cung cấp Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động Môi Trường của Hàng Gỗ Cứng ở Hoa Kỳ (AHEP) một cách toàn diện, trong đó mỗi lô hàng sản phẩm được giao tới bất kỳ thị trường nào trên thế giới.Mỗi AHEP cấp quyền truy cập thông tin về nguy cơ xảy ra tính bất hợp pháp và tính bền vững của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ có trong lô hàng đó, cùng với dữ liệu định lượng về các tác động môi trường liên quan đến việc giao hàng cho khách hàng cá nhân ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.