Fit

"    İnç

1"    25,4 milimetre (mm)

1m    3,281 fit

1m3    35.315 fit küp.

1m3    424 kereste ölçü birimi (BF)

1MBF    2,36 metreküp (m3)

AHEP    Amerikan Sertağaç Çevresel Profili. Mevcut olan Amerikan sertağaç türlerinin sürdürülebilirlik ve kanuna uygunluğunu göstermek için bilgi veren konsinye odaklı nakliyat belgesidir ve sertağaçların dünyanın herhangi bir yerine nakil edildiğindeki çevresel etkileri üzerine nicel veriyi de kapsar.

BF    Kereste ölçü birimi.

BM    Kereste ölçümü.

Karbon ayakizi    Bir objenin yapım sürecinde salınan tüm sera gazlarının toplamının, karbondioksit kilogram eşdeğeriyle ifade edilmesi (kg CO2).

Karbon ayrılması    Büyüme sırasında ağaçlar atmosferden CO2 emer. Ağaçlar toplandıktan ve biçilmiş kereste (veya başka herhangi bir ahşap ürün) üretmek için işlendikten sonra bu CO2'yi depolamaya devam ederler. CO2'yi depolamaktaki bu eylem, ayrılma (sekestrasyon) olarak adlandırılır.

Çatlaklar    Ahşapta uzunlamasına kılcal şekilde ayrılmalar. Çatlaklar kuruma sürecinde baskı ağırlıklarından kaynaklanmaktadır. 

Basınç dayanımı    Lifleri boylamasına ezerek bir yapısal elemanı kısaltmaya eğilimli bir kuvvete gösterilen direnç.

CLT    Çapraz lamine ahşap.

Çürüme    Ahşap maddesinin mantar (ya da diğer şartlar nedeniyle) bozulması, eskimesi.

Yoğunluk    Birim hacim başına düşen ağırlık. Ahşabın yoğunluğu, büyüme oranına, yaz odunu yüzdesine ve tek parçalar halindeki öz odun oranına göre etkilenir.

Boyutsal kararlılık    Ahşabın bir parçasının, nem içeriğindeki varyasyonlarla hacimdeki değişimlere direnç gösterip göstermeyeceğini tanımlayan bir terimdir.

Dayanıklılık    Ahşabın çürüme mantarı, böcekler ve deniz oyucularına karşı direnci.

FAS    En yüksek kalite NHLA kereste derecesi.

FAS    Dışişleri Tarım Bürosu 

FIA    Orman Envanter ve Analiz programı. FIA, her yıl, ilçelere göre, Amerika'da sertağaç üreten eyaletlerde, bireysel Amerikan sertağaç türlerinin artışını takip eder. 

Şekil    Ahşap bir yüzeyde yıllık büyüme halkaları, ışınlar, düğümler ve alışılageldik damar sapmaları, düğümlenmiş ve dalgalı doku ve düzensiz renkler tarafından meydana getirilen desen.

Çatma    Kaplamalara dönüşmek üzere kesilip hazırlanan bir kütük veya kütüğün bir kısmı, ya da daha da öte bir dönüşüme uygun işlemden geçmiş bir kütüğün bir parçası.

Yapıştırma tabakalı ahşap    Tutkal kaplamalı kereste

Ağaç damarı    Kesilmiş odundaki liflerin yönü, boyutu, düzeni, görünümü veya kalitesi. Düz damar, liflerin ve parçanın eksenine paralel ilerlediği diğer uzunlamasına parçaları tasvir etmek için kullanılmaktadır.

Macun cebi    Tahtada aşırı derecede lokal rezine ya da macun birikmesi.

Sertlik    Girintiler ve aşınmaya karşı ahşabın dayanıklılığı. Değerler Newton (N) ölçü biriminde verilmiştir ve 11.3 mm bir dairenin tahtanın içindeki yarıçapına eklenmesi için gerekli yükün bir ölçüsüdür.

Sertağaç   Her yıl yaprak döken ve hep yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlardan elde edilen  odunlara uygulanan bir tanım (Angiosperms). Terimin ahşabın asıl sertliğiyle bir alakası yoktur.

Özodun    Canlı hücre barındırmayı kesmiş, büyümekte olan ağaçların iç katmanları. Göbek kerestesi olarak da bilinen özodun genelde, diri odundan daha koyudur, fakat ikisi de her zaman birbirinden belirgin bir şekilde ayırt edilemez.

Kurutma    Bilimsel olarak kontrollü şartlar altında kerestenin yapay bir şekilde kurutulması. Kereste kurutma fırınları, bu işlemde kullanılan odalardır.

LCA    Yaşam döngüsü değerlendirmesi, genelde çevreseldir.  Çevresel etkiyi hesaplamak için, bir ürünle ilişkili tüm girdi ve çıktıların, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca verilerin toplanmasını içeren bilim tabanlı bir ölçüm sistemi.

Kereste    Dönüştürülmüş ahşap veya biçilmiş kereste için kullanılan Amerikan terimi. Kereste ve bıçkı fabrikaları, bu dönüşümü gerçekleştiren işlem birimlerini tanımlamak için kullanılan terimlerdir.

m    metre

m2    metre kare

m3    metreküp

Materyal yenilenmesi    Amerikan sertağaç ormanlarından çeşitli yaratıcı projelerde kullanılmak üzere hasat edilen  kerestenin ormanlarda yeniden yetişmesi için gerekli zamanı temsil eden rakam. 

MBF    Bin kereste ölçüm birimi (fit)

mm    milimetre

Elastisite modülüsü    Bir parça malzemeyi iki katı uzunluğuna germek için, ya da uzunluğunun yarısına kompres etmek için gerekli basınç. Bireysel türlerin değerleri megapaskal (MPa- N/mm2) olarak belirtilmiştir. 

Kopma modülüsü    Maksimum yükteki denk lif gerilimi. Yapısal tasarımlarda kullanılan ve ahşap parçalarını imhasında elde edilen bir sabit sayı.

Nem İçeriği (MC)    Fırında kurutulan ağacın ağırlığının, ağacın içindeki suyun ağırlığına yüzdesel oranı ile ifade edilişi.

N    Newton

NHLA    Ulusal Sertağaç Kereste Birliği

PAR    Planyalanmış (kaplanmış) tam daire (aynı S4S gibi)

Delik lekeleri    Ahşap üstünde bulunan delik benzeri rengi atmış doku izleri, büyüyen ağaç üzerindeki böcek saldırılarına dayalı.

Çeyrek/çatlak kesik    Köşeli, düz ya da kenar damar desenleri üretmek için radyal eksenin yanında ya da üstündeki kütükten kesilen kereste.

RWL    Rastgele Genişlikler ve Uzunluklar

S2S    Kaplanmış (planyalanmış) 2 yüzey

S4S    Düzeltilmiş (planyalanmış) dört yüz (PAR ile aynı)

Diri odun    Ağacın dış tabakasındaki bölge, kabukaltına bitişik olan katman. Kereste özü olarak da bilinen diriodun genelde, göbek kerestesinden daha açık renklere sahiptir fakat çürümeye karşı direnci çok azdır. 

Çekme   Ahşap liflerin, lif doygunluk noktasının altında kurumaya neden olan daralması (genellikle yaklaşık% 25-27 MC). Değerler yeşil olduğunda ahşabın boyutunun bir yüzdesi olarak ifade edilir.

SM    Yüzey ölçüsü

Özgül Ağırlık    Bir maddenin göreli ağırlığının, eşit hacme sahip su ile karşılaştırılması. Verilen Özgül Ağırlık değerleri, tahtanın %12 MC hacme sahip ve fırında kurutulmuş ağırlığı baz alınarak verilir.

Ayırma    Liflerin bir parça odunun yüzünden ayrılması (diğer terim: son-ayırma).

Leke    Kerestenin doğal renginden sapma ya da mikroorganizmalar, metaller veya kimyasallara bağlı renk atması. Terim aynı zamada odunu renksizleştirmek için kullanılan materyaller için de kullanılmaktadır. 

Düzleştirilmiş    Planyalanmış keresteyi tanımlamak için kullanılan bir Amerikan terimidir.

Yük    Kereste ölçüsü için kullanılan Amerikan terimidir. (Yeşil yük, kurutulmadan önceki ölçüme ve kuruttuktan sonraki net yük ölçümüne ithafen kullanılmaktadır).

Çekme Mukavemeti    Birime uygulanan, birimi uzatmak için olan eğilime veya lifleri birbirinden uzunlamasına ayırmak için uygulanan güce dayanma kapasitesi.

Doku    Tahta unsurlarının göreli boyut ve dağılımın tarafından belirlenir. Ham (büyük unsurlar), orta (küçük unsurlar) veya eşit (tekdüze unsurlar) için kullanılır. 

Eğrilik    Genelde kurutma sürecinde ortaya çıkan, kerestenin asıl planyasından ayrılırken bozulması. Eğrilik, çukur, eğmeç, bükülme ve kıvrımları içerir.

Ağırlık   Kuru odunun ağırlığı hücresel alana bağlıdır. Örneğin; odun miktarının hava alanına oranı. Değerler her bir tür için %12 MC olarak kg/m3 biriminde verilir.