ĐO LƯỜNG

Các quy tắc phân loại gỗ của NHLA đã được ngành công nghiệp gỗ cứng Hoa Kỳ thông qua dựa trên hệ thống đo lường quốc gia sử dụng đơn vị inch và foot. Ngược lại, hầu hết các thị trường nhập khẩu đều quen thuộc hơn với hệ đo tiêu chuẩn mét. Ngoài ra, các quy tắc phân loại đã được phát triển với ý tưởng chiều rộng và chiều dài gỗ xẻ ngẫu nhiên. Bất kỳ lựa chọn nào cho các thông số kỹ thuật cụ thể nên được thảo luận trước khi đặt hàng.

Board Foot

  • Board foot (BF) là đơn vị đo lường cho gỗ cứng xẻ.
  • Một board foot là dài 1 foot x rộng 1 foot x dày 1 inch. (1 foot = 0,305 mét, 1 inch = 25,4mm)
  • Công thức xác định board foot của một tấm gỗ là:
    W x L x D.
    (chiều rộng tính bằng inch x chiều dài tính bằng foot x độ dày tính bằng inch) chia cho 12.
  • Tỷ lệ gỗ tốt được yêu cầu cho mỗi loại sẽ được tính dựa trên đơn vị đo 12’ này.

Số đo bề mặt

Số đo bề mặt (SM) là diện tích bề mặt của một tấm gỗ tính bằng foot vuông. Để xác định số đo bề mặt, hãy nhân chiều rộng của tấm gỗ tính theo đơn vị inch với chiều dài của tấm gỗ tính theo foot rồi chia tích đó cho 12, và làm tròn lên hoặc xuống tới số nguyên gần nhất. Tỷ lệ gỗ tốt được yêu cầu cho mỗi phân loại dựa trên số đo bề mặt, không phải board feet và vì tất cả các tấm gỗ này, bất kể độ dày, đều được phân loại theo cùng một cách.

Một số ví dụ để tính toán số đo bề mặt như sau:

measurements

6 1 ⁄2" x 8' ÷ 12 = 4' 1 ⁄3" = 4' SM

8" x 12' ÷ 12 = 8' SM

10" x 13' ÷ 12 = 10' 10⁄12" = 11' SM


 

Ví dụ về SM và BF:

Tấm gỗ bên dưới có kích thước: dày 2”, rộng 6 1/4”, và dài 8’.

6 1 ⁄4" x 8' ÷ 12 = 4' 1 ⁄6", do đó, SM là 4’. Nhân giá trị SM với độ dày 2” và được BF là 8’.


 

Khi chuẩn bị kiểm đếm kiện hàng để xuất khẩu, các tấm gỗ sẽ được ghi lại chiều rộng và chiều dài của chúng. Chiều rộng ngẫu nhiên trên hoặc dưới nửa inch được làm tròn đến số nguyên inch gần nhất. Chiều rộng bằng đúng một nửa inch được làm tròn lên hoặc xuống. Độ dài foot nằm giữa các số nguyên luôn được làm tròn xuống số nguyên foot gần nhất.

Ví dụ: một tấm gỗ có chiều rộng 5 1/4” và chiều dài 8 1/2’ sẽ được tính là 5” và 8’.

Độ dày tiêu chuẩn cho gỗ xẻ thô

Độ dày tiêu chuẩn cho gỗ xẻ thô được thể hiện bằng một phần tư inch. Ví dụ 1” = 4/4. Phần lớn quá trình sản xuất gỗ cứng Hoa Kỳ được tiến hành xẻ giữa 1” và 2”, mặc dù các độ dày khác có sẵn với khối lượng hạn chế hơn. Độ dày tiêu chuẩn và số mét khối chính xác tương đương của chúng được hiển thị dưới đây.

3/4 (3 ⁄4" = 19.0mm) 8/4 (2" = 50.8mm)

4/4 (1" = 25.4mm) 10/4 (2 1 ⁄2" = 63.5mm)

5/4 (1 1 ⁄4" = 31.8mm) 12/4 (3" = 76.2mm)

6/4 (1 1 ⁄2" = 38.1mm) 16/4 (4" = 101.6mm)

Độ dày tiêu chuẩn cho gỗ được xử lý bề mặt (bào)

Khi gỗ xẻ thô được xử lý bề mặt (bào) đến độ dày hoàn thiện, các khuyết tật như nứt, bẩn và cong vênh sẽ không được xem xét khi tiến hành phân loại một tấm gỗ, nếu chúng có thể được loại bỏ trong quy trình xử lý bề mặt (bào). Độ dày gỗ xẻ hoàn thiện là 1 1/2” và ít hơn có thể được xác định bằng cách trừ 3/16” từ độ dày danh nghĩa. Đối với gỗ 1 3/4” và dày hơn thì trừ 1/4”.

Đo lường gỗ xẻ sấy lò

Kiểm đếm tịnh: Giá trị board feet thực tế của gỗ xẻ sấy lò được đo sau khi sấy lò.


 

Kiểm đếm tổng hoặc kiểm đếm gỗ tự nhiên: Giá trị board feet thực tế được đo trước khi sấy lò. Khi gỗ sấy lò được bán trên cơ sở này, người mua có thể chỉ nhận được ít hơn khoảng 7% board feet vì sự co ngót trong quá trình sấy lò.

Kiểm tra gỗ xẻ sấy lò

Chiều rộng và độ dày tối thiểu được đề cập trong ấn phẩm này sẽ được tính toán dựa trên gỗ xẻ sấy khô trong không khí hoặc sấy tự nhiên. “Quy tắc Sấy lò Tiêu chuẩn” được liệt kê trong Quy tắc của NHLA bao gồm các giá trị dung sai cho tình trạng co ngót sau khi sấy lò và đó là:

Gỗ xẻ thô sấy lò được chỉ định dày từ 3/8” đến 1 3/4” có thể sai lệch 1/16” so với độ dày danh nghĩa; dày từ 2” trở lên có thể sai lệch 1/8” và 10% gỗ xẻ tư số lượng không nhiều được chấp nhận theo Đoạn 36, có thể thiếu 3/32" trên một cạnh ở gỗ có kích thước 1" đến 1-1/2" và 3/16" trên một cạnh ở gỗ có kích thước từ 2" trở lên. Chiều rộng tối thiểu được đề cập trong tất cả các phân loại có thể lệch 1/4” chiều rộng và 10% được chấp nhận theo Đoạn 10 có thể thiếu 1/2" chiều rộng.

Ước tính board feet trong một kiện gỗ xẻ

Để xác định board feet của một tấm gỗ, công thức là hãy nhân số đo bề mặt với độ dày. Một kiện gỗ có thể được ước tính theo cách tương tự. Đầu tiên, hãy tính toán số đo bề mặt của một lớp ván. Thực hiện việc này bằng cách lấy chiều rộng của kiện, trừ đi các khoảng cách, sau đó nhân với chiều dài của kiện và chia tích cho 12. Nếu có nhiều độ dài trong kiện thì sử dụng độ dài trung bình. Khi một lớp ván được ước tính, hãy nhân tích này với tổng số lớp.

Ví dụ:

Chiều rộng trung bình của một tấm 40” (chỉ gỗ xẻ, sau khi đã trừ khoảng cách giữa các tấm gỗ)
SM của một lớp
40” x 10’ = 400 ÷ 12 = 33,33
BF của một lớp (nhân SM với độ dày)
33,33 x 2” = 66,66
BF của kiện (nhân với số lớp)
66,66 x 10 = 666,67
Dự tính board feet của kiện = 667BF

 

bundle

Hệ số quy đổi

1":     25,4 milimet (mm)
1m:     3,281 feet
1,000BF: (1MBF) 2,36 mét khối (m³)

1m³ :     424 board feet (BF)
1m³ :     35,315 foot khối (ft3)