ข้อแนะนำแบบรูปภาพเกี่ยวกับเกรดต่าง ๆ ของไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกัน

คำอธิบายง่าย ๆ เกี่ยวกับระบบการคัดเกรดของ NHLA ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาติสำหรับอุตสาหกรรมไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกันและรูปแบบพื้นฐานสำหรับการคัดเกรดการส่งออก

วันที่เผยแพร่:

ราคา: ฟรี
thai grading guide

Order Publication

Complete the order form below to order your free copy.
*Required
Newsletter Would you like to subscribe to our newsletter for updates on new projects or publications?