• Cham Shelf 1 carousel.jpg
  • Cham Shelf 2 carousel.jpg
  • Cham Shelf 3 carousel.jpg
  • Cham Shelf 4 carousel.jpg
  • Cham Shelf 5 carousel.jpg

ชั้นวางของแบบจาม โดย NGUYỄN HÒA ชั้นวางของแบบจาม

ชั้นวางของแบบจาม โดย NGUYỄN HÒA

ชั้นวางของแบบจาม

Nguyễn Hòa

เเนวคิดทีม TTF

ผู้ชนะ (กลุ่มขั้นสูง)

ย้อมสีครามพร้อมกับรายละเอียดการเคลือบเงาสีแดงแบบเวียดนาม ชั้นวางของแบบจามเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกผ่านการรวมกันของสีสันเเละลวดลาย