Platan amerykański

Platan amerykański jest jednym z nielicznych gatunków drzew łatwo mylonych z jego europejskim kuzynem – klonem jaworowym (Acer pseudoplatanus), gatunkiem botanicznie odmiennym.

Nazwa Łacińska

Platanus occidentalis

Nazwa Zwyczajowa

platan zachodni

American_sycamore_big

Platany amerykańskie są zwykle potężne – należą do największych północnoamerykańskich gatunków liściastych, spotykanych na całym obszarze wschodnich i środkowych Stanów Zjednoczonych w naturalnych lasach liściastych. Inne podgatunki platanów amerykańskich – niewykorzystywanych komercyjnie – występują w Kalifornii i Arizonie.

PRZYROST GATUNKU

Z Analizy Inwentaryzacji Lasów wynika, że drzewostan platanu amerykańskiego obejmuje 145.5 milionów m3
1% ogólnej liczby gatunków liściastych w Stanach Zjednoczonych. Naturalny roczny przyrost platanu amerykańskiego wynosi 4,0 miliona m3; rocznie wycina się 1,22 miliona m3. Przyrost netto (z uwzględnieniem wyrębu) wzrasta o 2,78 miliona m3 rocznie. Przyrost roczny platanu amerykańskiego przekracza objętość rocznej wycinki we wszystkich stanach, gdzie występuje ten gatunek.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina