AHEP-innovative-communications_carousel.jpg

Nowoczesna komunikacja jest kluczem do rozwoju rynku amerykańskiego drewna liściastego.

by David Venables

W obliczu zmian organizacyjnych i restrukturyzacji rynku w Europie, Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) szuka nowych możliwości rozwoju biznesowego dla amerykańskiego przemysłu drzewnego.

Głównym celem naszego programu jest przekazanie wiodącym architektom, projektantom i producentom informacji, inspiracji i dowodów na to, że nasz surowiec jest wartościowy i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i że stanowi doskonały wybór do ich następnego projektu. Chcemy też pomóc producentom, aby łatwiej mogli wykazać legalność swoich źródeł zaopatrzenia.

Podstawowym narzędziem tej strategii jest Profil Środowiskowy Amerykańskiego Drewna Liściastego (American Hardwood Environmental Profile – AHEP), który udoskonaliliśmy w tym roku, aby lepiej przekazywał informacje na temat zrównoważonej gospodarki leśnej i zapewniał o legalności pochodzenia amerykańskiego drewna liściastego.

W uproszczeniu AHEP jest dokumentem spedycyjnym wystawianym dla konkretnej partii surowca, zawierającym informacje poświadczające legalność pochodzenia amerykańskiego drewna liściastego będącego przedmiotem dostawy. Zaświadcza on także, że surowiec pozyskano z amerykańskich lasów liściastych zarządzanych w zrównoważony sposób. Dokument zawiera również dane ilościowe dotyczące wpływu transportu drewna na środowisko. 

Przepisy prawne dotyczące nielegalnego wyrębu, takie jak amerykańska ustawa Lacey Act, rozporządzenie European Union Timber Regulation (EUTR) oraz japońskie regulacje w zakresie „zielonych zamówień”, wymagają od producentów dochowania „należytej staranności” („due diligence”) w łańcuchu dostaw. AHEP pomaga spełniać te wymogi, zapewniając dostęp do informacji określających nazwę amerykańskiego dostawcy, opis gatunku drewna, ilość surowca, nazwę handlową i naukową gatunku drewna oraz miejsce pozyskania surowca. Umożliwia on także dostęp do dokumentów potwierdzających znikome ryzyko związane z nielegalnym pochodzeniem surowca. Niezależny raport wykonany przez Seneca Creek Associates LLC na zlecenie AHEC w 2008 roku wskazuje, że ryzyko wprowadzenia do obrotu amerykańskiego drewna liściastego pozyskanego z nielegalnych źródeł jest mniejsze niż 1%. Pod koniec tego roku będziemy mieli do dyspozycji rozszerzenie i aktualizację tego badania.

Co więcej, osiem kategorii czynników wpływających na środowisko, przedstawionych w AHEP, pokrywa się z wymaganiami aktualnie opracowywanego Europejskiego Standardu Wpływu Produktów na Środowisko (Product Environment Footprint – PEF). Są wśród nich również informacje wymagane przez producentów przedstawiających Środowiskowe Deklaracje Produktu (Environmental Product Declarations) zgodnie z normą EN 15804 dotyczącą oddziaływań środowiskowych materiałów budowlanych w UE. 

Mamy dostęp do ogromnego zasobu danych na temat lasów, zbieranych w terenie co najmniej raz na dziesięć lat przez niemal cały wiek, a także regularne informacje ze zdjęć satelitarnych oraz innych źródeł. Prowadzimy także badania nad zrównoważonym rozwojem  i rozpoczęliśmy prace nad wpływem Oceny Cyklu Życia (LCA) na amerykańskie lasy liściaste.

Wiemy z doświadczenia, że na każdym etapie łańcucha dostaw profesjonaliści chcą używać materiałów i metod pracy zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stworzyliśmy AHEP, żeby im to ułatwić.

Wszyscy członkowie AHEC mają bezpłatny dostęp do systemu AHEP i mogą za darmo stworzyć profil dla danej dostawy, w formacie PDF albo jako część dokumentów wysyłkowych. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o AHEP i możliwościach otrzymania profilu, prosimy o kontakt: europe [at] americanhardwood.org (europe[at]americanhardwood[dot]org)

Author

David Venables
Europe
AHEC Director