ของสะสมของนักเขียนโดย SEBASTIAN COX

สถานที่เขียนรวมเก้าอี้ โต๊ะและที่จับปากกา เข้าไว้ด้วยกัน ทุกอย่างทำด้วยไม้โอ๊กแดง ออกแบบโดย Sebastian Cox สำหรับ Amanda Nevill, CEO ของสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ มุมโค้งของโต๊ะอ้างอิงเส้นมุมมองของชั้นลอยที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษ ที่ซึ่งชิ้นงานจะติดตั้ง โต๊ะมีแผงเลื่อนที่เผยให้เห็นที่จับปากกาและม้วนกระดาษสำหรับนักเขียนลงนาม