AU โดย TOMOKO AZUMI

ที่นั่งในสวนที่เป็นทรงเรือ สร้างจากไม้โอ๊กแดงอเมริกันที่ผ่านการดัดไอน้ำ ออกแบบโดย Tomoko Azumi สำหรับ Kwame Kwei-Armah CBE ผู้กำกับศิลป์แห่ง Young Vic ด้วยแท่งไม้ความยาวแตกต่างกัน โครงสร้างเบากว่าด้านบน และแน่นกว่า มีความเป็นส่วนตัวกว่าตรงกลาง ที่นั่งวางอยู่บนลูกบาศก์ที่มี "X" ที่สลับซับซ้อนบนแต่ละหน้า